torsdag 31. mars 2011

Svart/Hvitt Portrett.

I dag brukte i fototimen på og lære mer svart/hvitt redigering i PhotoShop, for og få det i svart/hvitt brukte vi gradient map, og curves. Fremgansmåten ser du under.

Gradient Map -->Curves -->I tillegg til og bruke Gradient Map og Curves, brukte vi dodge tool og burn tool. For og gjøre det hvite i øynene hvite, og det mørke mørkere.

Dodge Tool  -->
Burn Tool     -->

Utenom dette beskjerte vi også bildene.
Beskjæring -->
Under ser du det endelige resultatet.
Originalbildet


tirsdag 29. mars 2011

Reflektor

Når man fotograferer, bruker man ofte tilleggsutstyr, et av disse er reflektor. og det er nettopp reflektoren vi lærte og bruke i dag. I dag jobbet jeg sammen med Vilde og Alice.

En reflektor er et reflekterende stoff, som brukes for og styre lyset på bildet. Vi brukte tre forskjellige typer reflektorer; gull, sølv og hvit. Den i gull, brukes for og gi et gyllent, og varmt lys. Den i sølv brukes for og gi et kaldt lys. Og den hvite gjør lyset "mykere" for fordeler det jevnere over hele ansiktet. For og finne ut hvordan bildene ble best, prøvde vi oss ut med hvordan vi plasserte reflektoren, under og ved siden av. Vi kunne se på ansiktet om lyset ble riktig reflektert.


På bildet under har jeg brukt reflektoren i sølv, for og få frem et kaldere lys.

Kamera: NIKON D60 ,Lukkertid: 1/200, Blender: f/5,6, ISO: 100


På bildet under har jeg brukt en gull reflektor for og få et varmt og gyllent lys.

Kamera:NIKON D60 ,Lukkertid:1/100 , Blender:f/5,6 , ISO: 100


På bildet under er det Alice som er fotografen, hun har brukt en hvit reflektor, for og spre lyset bedre og å gjøre bildet mykere.

Kamera: NIKON D60 ,Lukkertid:1/60,  Blender: f/5,0 , ISO: 100

torsdag 24. mars 2011

Litt om redigering.

I fototimen i dag har vi jobbet med redigering av ansiktet slik at vi ble "penere"noe av det vi lærte var og lage hvitere tenner, mørkere iris, og fjerne kviser og andre urenheter i huden. All redigeringen ble gjort i PhotoShop.

For og få hvitere tenner bruker man det verktøyet som heter Dodge Tool, for og så velge størrelse og hard-het, så drar du bare rundingen over tennene/det hvite i øynene. På bildet ser du hvor Dodge Tool er.

For og og få områder mørkere, bruker du verktøet som heter Burn toll (ligger på samme plass som Dodge Tool)

For og fjerne kviser og andre urenheter i huden lærte vi to måter, den ene var med og bruke det verktøyet som heter spot healing brush tool. På bildet under ser du hvordan ikonet for dette verktøyet ser ut.Den andre metoden vi lærte for og fjerne urenheter i hunden var ved og bruke et verktøy som het  Eyedropper Tool (bidle -->)
det dette verktøyet gjorde var og hente farge fra et område, og male et annet område med denne fargen.Under kan de se et redigert bilde av Alice, der jeg har brukt disse verktøyene.


Orginalbildet

Noe annet vi lærte om i dag var og få et fint lys i bildet, under kan du se fremgangsmåten.

1:  kopier layeret og lim inn, slik at du får 2 like.   2: Trykk Channels, og velg green.    
3: kopier, og lim inn i Layers.                                                         4: velg Soft Light, der det står normal.5: Velg Opacity, slik som ser best ut.         Så blir bildet slik som dette.


tirsdag 22. mars 2011

Portrett.

I fototimen i dag hadde vi et læringsoppdrag som gikk ut på og ta portrettbilder, vi skulle legge vekt på forskjellig lys og uttrykk på modellen som i midt tilfelle var Alice.

Et portrett er et bilde eller en skildring av et bestemt menneskes individuelle særtrekk, i billedkunster er dette som oftest ansiktet, i litteraturen er dette personens indre og ytre egenskaper. Selv om mange portretter prøver å gjengi modellen så riktig og likt som mulig, er ale portretter mer eller mindre beviste tolkninger av en personlighet eller en rolle.

På bildet under var ideen var og prøve og skape en stor kontrast i bildet, ikke bare i lyset men også i fargene. Dette syntes jeg at jeg klarte, det er store kontraster både i lyset i ansiktet til Alice, og i bakgrunnen med de grønne og blå rutene. Alice sitter i skyggen som gjør at sollyset ikke er så sterkt, men allikevel skaper fine kontraster i ansiktet til Alice.


Kamera: Nikon d60.  Lukkertid: 1/250. Blender: f/5,1. ISO: 100

På bildet under fordeler lyset seg jevnt på ansiktet til Alice, man kan se at det er han som er i fokus, og det er store kontraster mellom henne og den mer fargerike bakgrunnen. Lyset i ansiktet til Alice gir et fint liv i bildet, og skaper små kontraster mellom de helt lyse skinnene og den lyse skyggen helt inne ved øynene. Den mørkeste skyggen er under haken, der håret og haken skygger for lyset. Jeg hadde ikke noen stor ide da dett bilde ble tatt, bare og prøve meg frem med lukketid og blender for og se hvordan lyset ble. Alice har et veldig "normalt" utrykk, et slikt som de fleste får når de blir fotografert.


Kamera: Nikon d60.  Lukkertid: 1/250. Blender: f/5,0. ISO: 100

På bildet under er lyset veldig jevnt fordelt, kontrastene på lyset i ansiktet er ikke veldig store, men de er store nok til at man kan se at lyset treffer ført nesen, og at man kan se at skyggene er større under haken og langs konturen av ansiktet. Den største kontraster er mellom Alice og den fargerike bakgrunnen, og ideen var heller ikke på dette bildet noe veldig spesiell, annet enn og prøve og fange et ikke "tillaget" uttrykk.

Kamera: Nikon d60.  Lukkertid: 1/250. Blender: f/5,6. ISO: 100

Bildet under er litt forskjellig fra de andre, med at det er tatt på høykant. Dette fører til at jeg får mindre av bakgrunnen og mer av Alice med på bildet. Hun har et ganske normalt smilende uttrykk i ansiktet. Lyset fordeler seg jevnt, og lager små kontraster i ansiktet, man kan likevel se at det er mørkest under haker, og at lyset treffer best på nesen og skinnene. Ideen med dette bilde var og få mer av Alice og mindre av bakgrunnen med, dette er da grunnen til at bildet ble tatt på høykant.

Kamera: Nikon d60.  Lukkertid: 1/250. Blender: f4,5. ISO: 100

torsdag 17. mars 2011

Beste bildet

I tillegg til oppgaven 5 kategorier, skulle vi ta et bildet som skulle være det beste bildet, dette bildet kunne enten værer et eget eller et av de ti andre. Jeg valgte og ta et bildet utenom de ti, motivet er tatt i vasken hjemme. Jeg har plassert vannstrålen i det gylne snitt for og få en fin komposisjon, for og få en fin komposisjon har jeg også beskåret bildet litt. Interessepungtett er der vannstrålen treffer vannet og lager en liten grop. Lyser lager fine kontraster og toner i rødfargen (konditorfarge). Ideen til dette bildet da jeg så igjennom bildene som forje fotogruppe hadde tatt, bildet som jeg ble mest innspirert av var tatt av Iren, for og komme til bloggen hennes trykker du her.


Kamera: Nikon D60,  Lukkertid:1/100,   Blender: f/5,3,  ISO: 200


Originalbildet 

5 kategorier: Komposisjon

Til denne kategorien har jeg valgt og bare ta et bilde, hovedfokuset i motivet er den røde istappen (konditorfarge) jeg har brukt liten blenderåpning (f/5,1) for og få en liten dybdeskarphet i bildet som fremhever istappen. Den røde istappen er plassert i det gylne snitt for og få en fin komposisjon. Lyset i bildet skinner best på den nederste delen av bildet (den helt lyse snøen) av den grunn at trestammen (øverst i bildet) skygger for lyset. Grunnen til at jeg farget istappen rød var for og få en større kontrast i bildet enn bare hvite, grå og det brunligge. Bildet er ikke redigert.

Kamera: Nikon D60,  Lukkertid:1/200,   Blender: f/5,1,  ISO: 100

5 kategorier: Dyr og blomster

Til denne kategorien har jeg valgt og ta bildet av dyr. Begge bildene er tatt hos mormor på Nevland.
På bildet under har jeg valgt og fotografere hunden min, jeg har satt henne i det gylne snitt for og få en fin komposisjon, for og få Tanja i fokus har jeg satt blendere f/5,3 slik at jeg fikk en liten dybdeskarphet i bildet. Bildet er litt redigert som vil si at jeg har besøket det og laget kontrastene i pelsen større. Lyset i bildet er svakt siden bildet ble tatt sent på ettermiddagen og er fordelt jevnt på hele bildet. Ideen bak bildet var og prøve og få et bilde av Tanja der hun var i fokus (blender), noe som ikke er så lett når man har en hund som nekter og sitte stille (mye hundesnop var det som skulle til.)

Kamera: Nikon D60,  Lukkertid:1/200,   Blender: f/5,3,  ISO: 200

Originalbildet


På bildet under har jeg tatt bilde av to kjøttmeiser, jeg har satt dem idet gylne snitt for  god få en fin komposisjon. For og få kjøttmeisene i fokus har jeg brukt liten blenderåpning, slik at kameraet fremhever kjøttmeisene, og lager bakgrunnen litt mer skurrette. Ideen ved bilde var og øve meg mer med blenderåpning, og det jeg lærte var at man må være tålmodig vis man skal komme så nærme fugler. Bildet er ikke redigert.

Kamera: Nikon D60,  Lukkertid:1/420,   Blender: f/5,1,  ISO: 400

onsdag 16. mars 2011

5 kategorier: Vann

Til kategorien vann har jeg valgt og ha med tre bilder. Det første bildet er tatt på Bokn, ideen med bildet var og fange bevegelsen i vannet i en stor bekk. Bildet inneholder kontrasten mellom de myke og organiske vannet og de harde stenene, og kontrasten mellom det lyset vannet (som er i større bevegelse enn det mørke) og det mørke. Selve Interessepungtett i bilder er den lyse dammen som har is-tapper på høyre side, denne dammen er plassert i det gylne snitt som gir bildet en fin komposisjon. Lyset i bildet skaper kontraster mellom fargene. Bildet er ikke redigert.

Kamera: Nikon D60,  Lukkertid:1/100,   Blender: f/5,3,  ISO: 200Kamera: Nikon D60,  Lukkertid:1/100,   Blender: f/5,3,  ISO: 200
Dette bilder eg også tatt på Bokn, bildet inneholder kontrasten mellom alle blåfargene hvor den lyseste er de klare istappene, og det mørkeste er de gråblå stenene. Og kontrasten mellom det glatte og organiske vannet og de spisse istappene. Lyset i bildet skinner best på istappene og gir dem en klar glans.

Ideen med bildet var og fange bevegelsen i bildet, og samtidig få med kontrasten mellom de harde istappene og det myke vannet.

Bildet er litt redigert for og får mer lys i bildet.

OriginalbildetDette bilder er tatt i hagen til mormor på Nevland. Motivet er to vannstråler som blir kastet mot hverandre (konditorfarge en gul og en grønn). 

Skrålinjene i bildet gir det en fin komposisjon. samtidig som bevegelsen i vannstrålene gir bildet liv i kontrast med den myke snøen i bakgrunnen. Lyset i bilder er ganske svakt og gir noenlunde samme lys på hele bildet. 

Ideen bak bildet var og prøve og se hvordan det ble vis jeg kastet to vannstråler med farge mot hverandre, og hvordan kontrastene ble. 

Bildet er redigert for og få det lysere og er derfor i såpass dårlig kvalitet.

Originalbildet

5 kategorier: refleksjon

Til kategorien refleksjon har jeg tatt bilde av sjøen utenfor hytten min på Bømlo. Ideen var og prøve og få skyene og fjellene til og speile seg i sjøen og dermed gi en refleksjon. Med dette bildet liker jeg veldig godt hvordan lyset gir store kontraster mellom de mørke fjellene og lyset på himmelen. Bildet er tatt mens solen var på vei ned for og få forskjellige fargetoner på skyene. Bildet er litt rediger for og beder få frem fargene, og for og rette litt på horisontlinjen. Stolpene i sjøen som markerer hvor det er trykt og kjøre med båt er plassert i det gylne snitt.


Kamera: Panasonic DMC-TZ7,  Lukkertid:1/250,   Blender: f/4,0,  ISO: 80originalbildet
Motivet på bildet under er en lampe som speiler seg i vinduet og gir en refleksjon. Bilder er tatt hos mormor på Nevland. Lyset i dette bildet gir det mer liv, og grunnen til at jeg har fått frem strålene i lampen er at jeg har brukt stjernefilter som fanger stålene i lyset. Lampen er plassert i det gylne snitt som gir bildet en fin komposisjon, der lampen er interessepunktet. Refleksjonen gir også et inntrykk av perspektiv, og det dannes derfor skrålinjer fra lampen til refleksjonen. Av dette bildet lærte jeg mer om hvordan bildet blir mer spennende ved bruken av det gylne snitt, og stjernefilter. Bildet er ikke redigertKamera: Nikon D60,  Lukkertid:1/8,   Blender: f/3,5,  ISO: 100

5 kategorier: Lys

Dette innlegget blir et av fem, som hører til oppgaven 5 kategorier. Oppgaven gikk ut på at vi fikk fem kategorier: lys, refleksjon, komposisjon, dyr og blomster og vann, som vi skulle ta bildet til.

Kamera: Nikon D60, Lukkertid 1/60, Blender f/ 22,0  ISO 200.

Dette bildet er tatt med lultsivannet. Jeg har valgt og legge dette under kategorien lys og ikke under refleksjon, av den grunnen at  det er lyset som beskriver bilde best, og lager refleksjonen og kontrastene i bildet.

Bildet er litt rediger for og få fargene bedre fram. Det jeg like veldig godt med dette bildet er komposisjonen, blant annet fargekontrasten mellom det mørke fjellet og den lyse himmelen eller/og isen, bevegelsen man ser i vannet helt framderst  i bildet og lyset.

Selve ideen bak bildet var og prøve og fange lyset, og få frem hvordan det speiler seg i isen.

Ved og ta dette bildet har jeg lært mer om hvordan man fanger lyset i et fotografi.På bildet under har jeg stått på en stol for og ta bilde inn i en lysekrone fra fugleperspektiv. Det jeg liker best med dette bildet er den store kontrasten mellom den helt mørke bakgrunnen og det sterke lyset som komme fra lyspæren. Det jeg liker med komposisjonen i bildet er kontrastene mellom det lys og det mørke, kontrasten mellom luften på den høyre siden i bildet og ikke på den andre. Interesepungtet som er lyspærene som øyeblikkelig fanger interessen på grunn av lyset.

Ideen bak bildet var og prøve ut hvordan lyset og komposisjonen ville blir, vis jeg tok bildet fra fugleperspektiv i stedet for normalperspektiv eller normalperspektiv. Bildet er ikke redigert og det jeg lærte av og ta dette bildet var mer om bruken av stjernefilter.


tirsdag 1. mars 2011

Blender.

I fototimen i dag lærte vi om blender (A på Nikon kameraer og AV på Cannon.) jeg jobbet i gruppe med Alice og Vilde. Blenderen er åpningen som slipper lys inn i kameraet, og da bestemmer dybdeskapheten i bildet. Bruker man stor blenderåpning er tallet (for blenderåpningen) lite, bruker man liten blenderåpning er det motsatt. Den mest normale blenderåpningen å bruke  er f 5,6, da er størrelsen på åpningen omtrent midt på.


På bildet under kan man se at dybdeskarpheten er                 På bildet under kan man se at blenderen er l
omtrent midt på som gjør at skarpheten er dårligere               som gjør at bildet er noenlunde like skarpt
bak i bildet. Bildet er tatt av Alice.                                          over hele bildet. Bildet er tatt av Alice.

Lukker 1/8, ISO 200
Blender f 5,0
Lukker 1/8, ISO 200
Blender f 5,6
Vi tok også noen bildet ute, men siden de var for lyst kan man ikke se dybdeskarpheten like bra.
Under ser et eksempel på dette.

Lukker 1/25 , ISO 200
Blender f 14,5