torsdag 26. mai 2011

Nå er det slutt.

Fremover vil det ikke bli noen flere innlegg i dette faget. Året er over og vi skal ikke lenger ha faget trykk & foto. Bloggen vil fortsatt ligge her som en inspirasjon for interesserte.Bildet ble tatt i påskeferien hos mormor og morfar på Nevland, og modellen er Erica.

Ekskursjon til stavanger.

 
Sist fototime var vi i Stavanger på ekskursjon. Vi fikk en oppgave som gikk ut på at vi skulle ta bilder som kunnne brukes til en repotasje. Temaet jeg valgte var tagging, grunnen til dette var attagging er noe som det finnes alt for mye av i Stavanger.onsdag 18. mai 2011

Oppsummering av våren 2011.

Når er vi snart ferdige med faget trykk&foto, og vi skal skrive et innlegg om hvordan vi syntes året har gått og litt om hva vi har lært.


FOTO:
Faget har vert veldig kjekt og utrolig spennende, jeg føler at jeg har lært masse om både kameraets innstillinger og om fotografiets komposisjon. Noe som jeg kommer til og bruke mye av i fremtiden ikke bare i foto men også i andre aktiviteter som maling der det er viktig og tenke på komposisjon. I tillegg til og lære om dette har vi også lært mye om redigering i Photoshop, om Layout, hvordan lage en animasjon om masse annet som du kan lese mer om i tidligere innlegg.


BLOGGING:
Bloggen har blitt brukt som en måte og levere, og vise hva vi har lært og gjort. Blogging er en helt ny opplevelse for meg, dette er noe jeg aldri har gjort tidligere og kommer nokk ikke til og fortsette med heller.  Selv om jeg har syntes det har vert helt greit til det formålet vi har brukt det til.


ARBEIDSMETODER:
Måten vi har arbeidet på et at vi først har hatt litt teori, for og så gå og prøve det ut. Dette er den arbeidsmetoden jeg liker best og lærer mest av. Ved hjelp av denne arbeidsmetoden fikk vi hele tiden prøve ut hva vi gjennomgikk i teorien slik at det ble letter å huske det til senere anledninger. Personlig vet jeg at jeg ihvertfall huske omtrent alt vi har lært i delen foto. Og kommer til og brukt for omtrent alt ved senere anledninger.
Vann: med lang lukketid for og på bevegelse inn i bildet. Fotoet er tatt på Bokn. 

torsdag 12. mai 2011

Bokomslag.

Nå har jeg jobbet mer med oppgaven "bokomslag" som du an lese mer om i forrige innlegg. Under kan du se flere eksempler til bokomslaget. Jeg har brukt typografien Verdana på alle eksemplene, og temaet for bøkene er det samme som på eksemplene i forrige innlegg nemlig Dikt.

Eksempelet ovenfor er det jeg har valgt og bruke. Grunnen til at jeg valgte akkurat dette bildet er at det er enkelt men likevel spennende med lysekronen i sort/hvitt nederst og den store kontrasten mellom størrelsen på skriften. Den fremderste av lyspærene er plassert i det gylne snitt som gir bilde en fin komposisjon.

torsdag 5. mai 2011

Læringsoppdrag.

Sist fototime fikk vi et læringsoppdrag som gikk ut på og lage en framside, bakside og eventuelt klaffer til en bok. I dag har vi fortsatt med dette. Tittelen til boka skulle være "sort" og forfatterens navn skulle være Torunn Haavik. Programmet jeg har brukt til og lage bokomslaget er Adobe InDesign. I tillegg til og lage bokomslaget skulle vi bestemme hva boken skulle inneholde (tema). Som tema valgte jeg dikt, og det er nettopp derfor jeg har valgt og bruke et rolig og abstrakt bilde av vann.Over ser du det ene eksempelet jeg har laget. Til dette bokomslaget brukte jeg typografien Lucida Calligraphy Italic. for og gi bokomslaget er rolig preg.
På eksempelet over har jeg brukt typografien Verdana Regular, for og få et litt mer bestemt utrykk.
På eksempelet over har jeg også brukt typografien Verdana Regular, men i tillegg har jeg farget "kanten" på boka grå.

torsdag 28. april 2011

Beste bildet (engenvalgt oppgave)

I tillegg til bildene i forrige innlegg skulle vi levere det fotoet vi syntes var best.Favorittbilde mitt er av: en av kattene som er på gården.
- Hva er ideen? Ideen var og ta bilde av noe annet en de vanligste gårds-dyrene. 
- Hvordan er komposisjonen? Kattens ansikt er plassert i det gylne snitt. Terrassen danner skrålinjer. Samtidig som det er kontraster mellom de harde mekaniske linjene mellomrommet mellom terrasseplankene og de organiske linjen pelsen på katten danner. Det er også kontraster mellom den hvite delen av katten samt den mørkere delen. 
- Hvordan er lyset? Lyset kommer ovenifra og leger seg jevnt over hele bilder, samtidig som det skaper små skygger i pelsen til katten. 
- Hvilket fotoapparat har jeg brukt? NIKON D60
- Hvilke innstillinger er brukt (ISO, blender, lukker)? ISO:100, blender: f/14,0, lukker:1/125.
- Hvordan har jeg eventuelt redigert fotoet? Fotoet er ikke redigert. 
- Hva har jeg lært? Jeg lærte mer om hvor vanskelig det faktisk er og få dyr til og ligge i ro. 

5 kategorier del 2 / egenvalgt oppgave.

Nå var det på tide og lever oppgaven 5 kategorier del 2. Men denne oppgaven hadde en liten vri. Vi kunne velge om vi ville følge de "bestemte"kategoriene, eller om vi ville ha en egen valgt oppgave. Jeg valgte den egen-valgte oppgaven. Teksten jeg valgte og gå ut i fra var "detaljer av en gård" grunnen til at jeg valgte denne teksten var for at jeg hadde planer om å tilbringe påskeferien på gården hos slekten på Nevland.Her har jeg tatt bilde av noen lam som drikker melk.
- Hva er ideen? Ideen bak bildet er ikke noe spesiell, jeg ville prøve og "fange" et slags bilde av hvor ivrige lammene er når de får melk. 
- Hvordan er komposisjonen? Den blå "bøtta" står i det gylne snitt, samtidig er den i interessepunktet. I tillegg er det kontraster mellom den sterke blåfargen, den matte gulfargen og den lyse hvitfargen på lammene. 
- Hvordan er lyset? Lyset fordeler seg jevnt over lammene og den blå bøtta, og skaper skyggen under hodene til lammene. 
- Hvilket fotoapparat har jeg brukt? jeg har brukt NIKON D60
- Hvilke innstillinger er brukt (ISO, blender, lukker)? ISO: 400,  blender: f/16,0, lukker: 1/30.
- Hvordan har jeg eventuelt redigert fotoet? Fotoet er ikke 
- Hva har jeg lært? Jeg lærte at og få gode bilder kan også være ren tilfeldighet. 


Bildet er tatt av flaskene, som de minste lammene får melk fra.
- Hva er ideen? Ideen var og får frem en av de detaljene som viser at det er vår på gården. Om våren kommer lammene, og når lammene komme trenger de flasker. 
- Hvordan er komposisjonen? Det er kontraster mellom den sterke blåfargen og de mer lyse fargene, samtidig som den sorte fargen "trenger seg frem". Det er fokusert på den framderste "tuten"og har da skapt en illusjon av rom. 
-  Hvordan er lyset? Lyset faller ført på flaskene og skaper en skygge av bøtta og tutene på den blå bakgrunnen. 
- Hvilket fotoapparat har jeg brukt? NIKON D60
- Hvilke innstillinger er brukt (ISO, blender, lukker)? ISO: 400,  blender: f/18,0, lukker: 1/30.
- Hvordan har jeg eventuelt redigert fotoet? Bilde er litt rediger i Photoshop, for og fremheve fargene i bildet. 
- Hva har jeg lært? Jeg lærte mer og og fokusere på små detaljer i en større "hau" av gjenstander. 


Originalbildet. 


Detter er et bilder av kraffor (mjøl), som sauene og kyrne får til mat før siloen.  
- Hva er ideen? Ideen var og ta bilde av noe som er felles for både sauer og kyr.
- Hvordan er komposisjonen? Der er kontraster mellom den den mørke bøtta, og det litt lysere mjølet. Deler av bøtta er plasert i innteresepungtet, samtidig fokuserer jeg på det mjølet som er i bøtta som skaper en illusjon av rom.
- Hvordan er lyset? Lyset faller jevnt utover både mjølet og bøtta og skaper skygger både under håndtaket og mellom mjølkornene.
- Hvilket fotoapparat har jeg brukt? NIKON D60
- Hvilke innstillinger er brukt (ISO, blender, lukker)? ISO: 400,  blender: f/5,3, lukker: 1/20.
- Hvordan har jeg eventuelt redigert fotoet? Fotoet er litt beskåret for og få vekk noe plastikk, i tillegg har  jeg forsterket kontrastene i Photoshop.
- Hvilken av de fem kategoriene hører fotoet til?
- Hva har jeg lært? Jeg lærte at bildene kan fort bli mye bedre dersom man øker kontrastene i fotoet. 

Originalbildet. 


Bildet er av toppen på et melkespann. 
- Hva er ideen? Ideen var og ta et bildet av noe som symboliserer melkeproduksjonen på gården.
- Hvordan er komposisjonen? "kroken" på melkespannet er plassert i det gylne snitt. I tillegg er det kontraster mellom den bronsefargede kjettingen og det lysere spannet og den helt lyseste bakgrunnen. Det at melkespannet står litt på skrå, og at øyet først fokuserer på kjettingen skaper en illusjon av rom.
- Hvordan er lyset? Lyset fordeler seg jevnt utover hele fotoet. Og skaper skygge under rett under lokket på melkespannet.
- Hvilket fotoapparat har jeg brukt? NIKON D60
- Hvilke innstillinger er brukt (ISO, blender, lukker)? ISO: 200,  blender: f/10,0, lukker: 1/169
- Hvordan har jeg eventuelt redigert fotoet? Fotoet er ikke redigert.
- Hva har jeg lært? Jeg fikk bekrefte at det er mye letter og ta bildet ute, en det det er og ta dem inne i et fjøs på grunn av lyset. 

Dette er et foto av en av traktorene på gården.

- Hva er ideen? Ideen var og fotografere noen av de viktigste hjelpemidlene man har på en gård. 
- Hvordan er komposisjonen? Jeg fokuserer på det framderste hjulet, som fører til at det virker større en det bakerste. Det er kontraster fargene på traktoren og de mørke og matte fargene på hjulet. Det at det framderste hjulet står i fokus skaper en illusjon av rom. 
- Hvordan er lyset? Lyset kommer ovenifra og fordeler seg jevnt utover bildet, samtidig som det skaper skygger både under traktoren og på hjulene samt på de røde flatene. 
- Hvilket fotoapparat har jeg brukt? NIKON D60
- Hvilke innstillinger er brukt (ISO, blender, lukker)? ISO: 160,  blender: f/5,6, lukker: 1/125.
- Hvordan har jeg eventuelt redigert fotoet? Fotoet er ikke redigert.
- Hva har jeg lært? Jeg lærte mer om hvordan bildet kan bli mer spennende dersom man velger og ta det fra froskeperspektiv. 


Dette er et foto av to små søte lam samt foten til min bror. 
- Hva er ideen? Ideen var og prøve og koble sammen menneskene og dyrene på gården. 
- Hvordan er komposisjonen? Det er store kontraster mellom den mørke skoen, den lyse huden og det enda lysere lammet. Føttene danner skrålinjer i fotoet. 
- Hvordan er lyset? Lyset på dette fotoet er litt spesielt med tanken på at jeg har brukt blits. Lyset treffer da først og fremst på det framderste lammet som også står i interessepunktet samt i det gylne snitt. Lyset skaper en illusjon av rom. Samt store kontraster i halmen (den som er nærmere kameraet og den som ligger lenger bak.)
- Hvilket fotoapparat har jeg brukt? NIKON D60
- Hvilke innstillinger er brukt (ISO, blender, lukker)? ISO: 100,  blender: f/3,3, lukker: 1/30.
- Hvordan har jeg eventuelt redigert fotoet? fotoet er ikke redigert. 
- Hva har jeg lært? Jeg har lært mer om hvordan lyset kan blir dersom man bruker blits. onsdag 27. april 2011

Fotostudio som gave.

I dag fikk jeg "leke" fotograf ettersom jeg hadde gitt en gratis "photoshoot"i gave til en veninne. Jeg fikk låne fotostudioet på skolen og tok bildene etter skolen i dag. Alle bildene er av Mari og Martin.
Innstillingene jeg brukte på kameraet (NIKON D60) var.
Lukker: 1/60
Blender: f/11,0
ISO: 100
Ellers brukte vi SoftBoksene og blitsene (med paraply) som står i fotostudioet. Innstillingene på disse var.
Softboks 1: 9
Softboks 2: 8
Blits 1: 8
Blits 2: 8

Under ser du noen av bildene så ble fotografert.
Det øverste bildet er det eneste som er redigert. Her har jeg brukt verktøyer som "dodge tool", "burn tool" og "spot healing brush tool"
tirsdag 12. april 2011

Vannprosjekt.

Nå har vi lært hvordan man skal "kopiere" videoer og andre ting inn på bloggen. Et eksempel er denne videoen som jeg fant på Fellessiden. Alle vannbildene er fotografert av klasse 2sf (altså den jeg går i).Prosjekt "Vann" from BI Haavik on Vimeo.


Under har jeg beskrevet måten man man få videoen ut på bloggen.

Fin videoen --> holdt "musen" over --> trykk embed --> kopier HTML --> velg "rediger HTML" på din blogg --> og lim inn --> velg "skriv" --> og du er ferdig.

torsdag 7. april 2011

Fotostudio.

I dag har vi vært i fotostudio, og fotografert nokså mange bilder. Vi jobbet i grupper på fra 2 til 5 personer, jeg jobbet sammen med VildeMette og Susanne. Fotostudioet på skolen har to softbokser, og to blitser med "paraplyer" foran. De innstillingene vi brukte var:
Softboks 1: 9
Softboks 2: 8
Blits 1: 8
Blits 2: 8

Kameraet som vi brukte var mitt Nikon D60. Noen av bildene vi tok ser du under.


ISO: 100, Lukker: 1/60, Blender: f/8,0ISO: 100, Lukker: 1/60, Blender: f/8,0
ISO: 100, Lukker: 1/60, Blender: f/8,0

tirsdag 5. april 2011

Adobe Bridge.

I fototimen i dag lærte vi hvordan vi skulle redigere bilder i bridge. Dette programmet skal brukes, vis man tar bilder i Raw. Bildene som blir tatt i Raw er mye større filer enn bilder i JPG, og inneholder mye mer fakta om bildene. Fremgangsmåten på hvordan man redigere bilder i dette programmet ser du under. 

Åpne Abobe Bridge --> velg bildet du vil redigere (menyen til venstre) --> når bildet er market trykker du cmd R.


Nå ser bildet slik ut --> på menyen til høyre kan du redigere forskjellige ting som lys, og kontraster.Jeg valgte og redigere bildet i svart/hvitt, med og hake av der det stå "Convert to grayscale"
 


Det endelige bildet mitt ble seende slik ut. Og slik så originalbildet ut.torsdag 31. mars 2011

Svart/Hvitt Portrett.

I dag brukte i fototimen på og lære mer svart/hvitt redigering i PhotoShop, for og få det i svart/hvitt brukte vi gradient map, og curves. Fremgansmåten ser du under.

Gradient Map -->Curves -->I tillegg til og bruke Gradient Map og Curves, brukte vi dodge tool og burn tool. For og gjøre det hvite i øynene hvite, og det mørke mørkere.

Dodge Tool  -->
Burn Tool     -->

Utenom dette beskjerte vi også bildene.
Beskjæring -->
Under ser du det endelige resultatet.
Originalbildet


tirsdag 29. mars 2011

Reflektor

Når man fotograferer, bruker man ofte tilleggsutstyr, et av disse er reflektor. og det er nettopp reflektoren vi lærte og bruke i dag. I dag jobbet jeg sammen med Vilde og Alice.

En reflektor er et reflekterende stoff, som brukes for og styre lyset på bildet. Vi brukte tre forskjellige typer reflektorer; gull, sølv og hvit. Den i gull, brukes for og gi et gyllent, og varmt lys. Den i sølv brukes for og gi et kaldt lys. Og den hvite gjør lyset "mykere" for fordeler det jevnere over hele ansiktet. For og finne ut hvordan bildene ble best, prøvde vi oss ut med hvordan vi plasserte reflektoren, under og ved siden av. Vi kunne se på ansiktet om lyset ble riktig reflektert.


På bildet under har jeg brukt reflektoren i sølv, for og få frem et kaldere lys.

Kamera: NIKON D60 ,Lukkertid: 1/200, Blender: f/5,6, ISO: 100


På bildet under har jeg brukt en gull reflektor for og få et varmt og gyllent lys.

Kamera:NIKON D60 ,Lukkertid:1/100 , Blender:f/5,6 , ISO: 100


På bildet under er det Alice som er fotografen, hun har brukt en hvit reflektor, for og spre lyset bedre og å gjøre bildet mykere.

Kamera: NIKON D60 ,Lukkertid:1/60,  Blender: f/5,0 , ISO: 100

torsdag 24. mars 2011

Litt om redigering.

I fototimen i dag har vi jobbet med redigering av ansiktet slik at vi ble "penere"noe av det vi lærte var og lage hvitere tenner, mørkere iris, og fjerne kviser og andre urenheter i huden. All redigeringen ble gjort i PhotoShop.

For og få hvitere tenner bruker man det verktøyet som heter Dodge Tool, for og så velge størrelse og hard-het, så drar du bare rundingen over tennene/det hvite i øynene. På bildet ser du hvor Dodge Tool er.

For og og få områder mørkere, bruker du verktøet som heter Burn toll (ligger på samme plass som Dodge Tool)

For og fjerne kviser og andre urenheter i huden lærte vi to måter, den ene var med og bruke det verktøyet som heter spot healing brush tool. På bildet under ser du hvordan ikonet for dette verktøyet ser ut.Den andre metoden vi lærte for og fjerne urenheter i hunden var ved og bruke et verktøy som het  Eyedropper Tool (bidle -->)
det dette verktøyet gjorde var og hente farge fra et område, og male et annet område med denne fargen.Under kan de se et redigert bilde av Alice, der jeg har brukt disse verktøyene.


Orginalbildet

Noe annet vi lærte om i dag var og få et fint lys i bildet, under kan du se fremgangsmåten.

1:  kopier layeret og lim inn, slik at du får 2 like.   2: Trykk Channels, og velg green.    
3: kopier, og lim inn i Layers.                                                         4: velg Soft Light, der det står normal.5: Velg Opacity, slik som ser best ut.         Så blir bildet slik som dette.