torsdag 28. april 2011

5 kategorier del 2 / egenvalgt oppgave.

Nå var det på tide og lever oppgaven 5 kategorier del 2. Men denne oppgaven hadde en liten vri. Vi kunne velge om vi ville følge de "bestemte"kategoriene, eller om vi ville ha en egen valgt oppgave. Jeg valgte den egen-valgte oppgaven. Teksten jeg valgte og gå ut i fra var "detaljer av en gård" grunnen til at jeg valgte denne teksten var for at jeg hadde planer om å tilbringe påskeferien på gården hos slekten på Nevland.Her har jeg tatt bilde av noen lam som drikker melk.
- Hva er ideen? Ideen bak bildet er ikke noe spesiell, jeg ville prøve og "fange" et slags bilde av hvor ivrige lammene er når de får melk. 
- Hvordan er komposisjonen? Den blå "bøtta" står i det gylne snitt, samtidig er den i interessepunktet. I tillegg er det kontraster mellom den sterke blåfargen, den matte gulfargen og den lyse hvitfargen på lammene. 
- Hvordan er lyset? Lyset fordeler seg jevnt over lammene og den blå bøtta, og skaper skyggen under hodene til lammene. 
- Hvilket fotoapparat har jeg brukt? jeg har brukt NIKON D60
- Hvilke innstillinger er brukt (ISO, blender, lukker)? ISO: 400,  blender: f/16,0, lukker: 1/30.
- Hvordan har jeg eventuelt redigert fotoet? Fotoet er ikke 
- Hva har jeg lært? Jeg lærte at og få gode bilder kan også være ren tilfeldighet. 


Bildet er tatt av flaskene, som de minste lammene får melk fra.
- Hva er ideen? Ideen var og får frem en av de detaljene som viser at det er vår på gården. Om våren kommer lammene, og når lammene komme trenger de flasker. 
- Hvordan er komposisjonen? Det er kontraster mellom den sterke blåfargen og de mer lyse fargene, samtidig som den sorte fargen "trenger seg frem". Det er fokusert på den framderste "tuten"og har da skapt en illusjon av rom. 
-  Hvordan er lyset? Lyset faller ført på flaskene og skaper en skygge av bøtta og tutene på den blå bakgrunnen. 
- Hvilket fotoapparat har jeg brukt? NIKON D60
- Hvilke innstillinger er brukt (ISO, blender, lukker)? ISO: 400,  blender: f/18,0, lukker: 1/30.
- Hvordan har jeg eventuelt redigert fotoet? Bilde er litt rediger i Photoshop, for og fremheve fargene i bildet. 
- Hva har jeg lært? Jeg lærte mer og og fokusere på små detaljer i en større "hau" av gjenstander. 


Originalbildet. 


Detter er et bilder av kraffor (mjøl), som sauene og kyrne får til mat før siloen.  
- Hva er ideen? Ideen var og ta bilde av noe som er felles for både sauer og kyr.
- Hvordan er komposisjonen? Der er kontraster mellom den den mørke bøtta, og det litt lysere mjølet. Deler av bøtta er plasert i innteresepungtet, samtidig fokuserer jeg på det mjølet som er i bøtta som skaper en illusjon av rom.
- Hvordan er lyset? Lyset faller jevnt utover både mjølet og bøtta og skaper skygger både under håndtaket og mellom mjølkornene.
- Hvilket fotoapparat har jeg brukt? NIKON D60
- Hvilke innstillinger er brukt (ISO, blender, lukker)? ISO: 400,  blender: f/5,3, lukker: 1/20.
- Hvordan har jeg eventuelt redigert fotoet? Fotoet er litt beskåret for og få vekk noe plastikk, i tillegg har  jeg forsterket kontrastene i Photoshop.
- Hvilken av de fem kategoriene hører fotoet til?
- Hva har jeg lært? Jeg lærte at bildene kan fort bli mye bedre dersom man øker kontrastene i fotoet. 

Originalbildet. 


Bildet er av toppen på et melkespann. 
- Hva er ideen? Ideen var og ta et bildet av noe som symboliserer melkeproduksjonen på gården.
- Hvordan er komposisjonen? "kroken" på melkespannet er plassert i det gylne snitt. I tillegg er det kontraster mellom den bronsefargede kjettingen og det lysere spannet og den helt lyseste bakgrunnen. Det at melkespannet står litt på skrå, og at øyet først fokuserer på kjettingen skaper en illusjon av rom.
- Hvordan er lyset? Lyset fordeler seg jevnt utover hele fotoet. Og skaper skygge under rett under lokket på melkespannet.
- Hvilket fotoapparat har jeg brukt? NIKON D60
- Hvilke innstillinger er brukt (ISO, blender, lukker)? ISO: 200,  blender: f/10,0, lukker: 1/169
- Hvordan har jeg eventuelt redigert fotoet? Fotoet er ikke redigert.
- Hva har jeg lært? Jeg fikk bekrefte at det er mye letter og ta bildet ute, en det det er og ta dem inne i et fjøs på grunn av lyset. 

Dette er et foto av en av traktorene på gården.

- Hva er ideen? Ideen var og fotografere noen av de viktigste hjelpemidlene man har på en gård. 
- Hvordan er komposisjonen? Jeg fokuserer på det framderste hjulet, som fører til at det virker større en det bakerste. Det er kontraster fargene på traktoren og de mørke og matte fargene på hjulet. Det at det framderste hjulet står i fokus skaper en illusjon av rom. 
- Hvordan er lyset? Lyset kommer ovenifra og fordeler seg jevnt utover bildet, samtidig som det skaper skygger både under traktoren og på hjulene samt på de røde flatene. 
- Hvilket fotoapparat har jeg brukt? NIKON D60
- Hvilke innstillinger er brukt (ISO, blender, lukker)? ISO: 160,  blender: f/5,6, lukker: 1/125.
- Hvordan har jeg eventuelt redigert fotoet? Fotoet er ikke redigert.
- Hva har jeg lært? Jeg lærte mer om hvordan bildet kan bli mer spennende dersom man velger og ta det fra froskeperspektiv. 


Dette er et foto av to små søte lam samt foten til min bror. 
- Hva er ideen? Ideen var og prøve og koble sammen menneskene og dyrene på gården. 
- Hvordan er komposisjonen? Det er store kontraster mellom den mørke skoen, den lyse huden og det enda lysere lammet. Føttene danner skrålinjer i fotoet. 
- Hvordan er lyset? Lyset på dette fotoet er litt spesielt med tanken på at jeg har brukt blits. Lyset treffer da først og fremst på det framderste lammet som også står i interessepunktet samt i det gylne snitt. Lyset skaper en illusjon av rom. Samt store kontraster i halmen (den som er nærmere kameraet og den som ligger lenger bak.)
- Hvilket fotoapparat har jeg brukt? NIKON D60
- Hvilke innstillinger er brukt (ISO, blender, lukker)? ISO: 100,  blender: f/3,3, lukker: 1/30.
- Hvordan har jeg eventuelt redigert fotoet? fotoet er ikke redigert. 
- Hva har jeg lært? Jeg har lært mer om hvordan lyset kan blir dersom man bruker blits. 1 kommentar: